Ζελατίνα

Η ζελατίνα είναι ένα λειτουργικό κάθετο σύστημα ανεμοπροστασίας χωρίς οδηγούς αλουμινίου,το οποίο αποτρέπει την εισροή του αέρα στον χώρο μας. Το σύστημα μπορεί να είναι είτε χειροκίνητο, είτε ηλεκτροκίνητο. Η μέγιστη διάσταση κάλυψης είναι 4,00 * 3,00 μέτρα.