Τέντες με Αντηρίδες

Τέντες με αντιρίδες είναι οι τέντες οι οποίες στηρίζονται και λειτουργούν ολισθαίνοντας πάνω σε στρογγυλούς σωλήνες ηλεκτροστατικά βαμμένους. Τα μέρη τα οποία αποτελούνται είναι ο άξονας το ύφασμα, οι στρογγυλοί σωλήνες και ο μηχανισμός κίνησης. Είναι περισσότερο γνωστές με την ονομασία τέντες ρετιρέ ή τύπου ρετιρέ.

Με τις τέντες αυτού του τύπου μπορούμε να επιτύχουμε μεγάλα ανοίγματα και να σκιάσουμε μεγάλους χώρους.
Επιπλέον, είναι μια οικονομική λύση σε σχέση με τις υπόλοιπες τέντες.

Σαν υλικό κάλυψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ύφασμα τέντας είτε μεταλλική επιφάνεια είτε πλαστικός μουσαμάς.